גוף העבודות

על ידי | אוג 15, 2017

ד"ר סורין הלר מתוך מאמר בספר: חוה מחותן  – מכלול יצירתה
"יצירתה של מחותן יונקת מנופי הארץ ומבני אדם החיים בה, מההיסטוריה ומהתרבות של המקום ומן המציאות הישראלית. יצירה זו ייחודית בכך שלא ניתן לשייכה בקלות ל"איזם" כזה או אחר שאפיין תקופות מסוימות באמנות הישראלית. מחותן, כאמור, העדיפה באופן מוצהר לפעול בפריפריה, תחילה בנגב ובהמשך בגליל, ולא במרכז ההתרחשות של סצנת האמנות הישראלית, קרי בתל אביב. נראה כי בחרה להתרחק מזירה זו, מתוך הכרה בדבר "הכורח בבדידות", כתנאי מכריע ליצירה…"
"במבט רטרוספקטיבי על שנות יצירתה הממושכות של מחותן, אפשר לזהות קבוצות פסלים הניתנות לאבחון מוגדר מבחינה תמטית וסגנונית, על בסיס השתייכותן לסדרות מסוימות. תהליך היצירה שלה מאופיין במהלכים של תהייה והתנסות. גולדפיין, במאמרו על האמנית, מציין כי היא נהגה להישאב לעומק לתוך נושא שבו עסקה עד למיצויו."