שנות ה-90 – מצבו של האדם, ברונזה

על ידי | אוג 15, 2017

בתחילת שנות ה-90 יצרה מחותן סדרה של דמויות מתחבושות גבס, רובן נוצקו והוצגו בברונזה ומכאן שם הסדרה. שמות הדמויות: דמות על גלגלים, דמות נשענת, דמות נופלת וכד', מתקבלים מהמצב הסטטי הנוכחי שלהן, דמויות הקיימות בזמן הווה מתמשך. בתנוחותיהן, כל דמות מעבירה את החוויה של המהות הרגעית והפיזית של הגוף. את הפסלים מלווה סדרה של ציורי שמן על בד, בהם קו מתאר לבן משרטט אברי גוף על רקע אדום וכחול.

כבעבר אצל מחותן, אף בסדרה זו ניכר קשר לעבודות קודמות הן בהתמקדות והן בבחירה בחומר ובצורת עבודה שנוסתה בסדרה הקודמת: עבודה בתחבושות גבס. המרקם המיוחד של תחבושות הגבס נשמר גם כשהדמויות נוצקו בברונזה הודות לפטינה מיוחדת. בעוד שבעבודות "מצב" משנות ה-80 עוצבו הדמויות כשטוחות, סכמתיות ובעלות צורה אחידה, בסדרה זו הדמויות אינדיבידואליות, אמנם ללא פנים, אך מבטאות שוני וייחוד בתנועתן. למרות שמדובר בדמויות נפרדות ובמצבים שונים, ההתייחסות לסדרת הברונזה היא תמיד למכלול העבודות מאותה תקופה. השלם הוא הרב-גוניות והאפשרויות השונות של דמות להיות בפעולה, להיות אישה, להיות מונחת על או ביחס לאובייקט מסוים. בהקשר זה כתבה האוצרת יפעת בן-נתן "לאחר שנים של עיסוק בכאב, אובדן וביטוי לסטטיות, פסיביות והפנמת תנועה, הדמות פורצת בכל עוצמתה. כאילו נולדה מחדש והחלה לקחת חלק פעיל בריקוד החיים…."

כתבה: שושי נורמן